Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” broj 68/18.) propisano je da se pedagoške mjere opomene, ukora, strogog ukora i opomene pred isključenje ne izriču u upravnom postupku. Članak 3. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku propisuje („Narodne novine” broj 47/09.) da se ZUP na odgovarajući način primjenjuje ”i na svako drugo postupanje javnopravnih tijela iz područja upravnog prava, koje ima neposredan učinak na prava, obveze ili pravne interese stranaka, ako zakonom nije drukčije propisano.”

PREUZMI CIJELI ČLANAK

document VODIČ ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA (60 KB)