Ružica Vukobratović,dipl.iur.

UVID U NEOPREZIVE PRIMITKE RADNIKA ŠKOLE
KOJI RADI ISTOVREMENO U DVIJE ILI VIŠE ŠKOLA
PUTEM E-POREZNE

Radnici škole koji rade istovremeno u dvije ili više škola za isplatu regresa za 2020. godinu za godišnji odmor nisu obvezi podnijeti pisanu izjavu školama/poslodavcima.

Od 2. siječnja 2020. sukladno članku 83. stavku 5. Zakona o porezu na dohodak škole imaju mogućnost uvida u neoporezive primitke radnika koji istovremeno rade u dvije ili više škola putem e- Porezna u sklopu profila poreznog obveznika (radnika škole)
UVID U NEOPOREZIVE PRIMITKE JOPPD.

Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16, 106/18, 121/19 i 32/20) u članku 83. stavku 5. uređuje:

(5) Porezna uprava može, putem sustava e-Porezna, temeljem podataka iz svojih službenih evidencija omogućiti poslodavcima i isplatiteljima plaće uvid u podatke koji se odnose na isplaćene neoporezive primitke koje radnik može ostvariti od više poslodavaca i isplatitelja plaće do određenoga godišnjeg iznosa u poreznom razdoblju te uvid u neiskorišteni iznos osobnog odbitka u slučaju iz članka 26. stavka 6. ovoga Zakona.

Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine, broj10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19 i 1/20) u članku 7. stavku 4. uređuje:
(4) Ako se primici iz stavka 2. r.br. 5. i r.br. od 32. do 35. te 38. ovoga članka isplaćuju radniku koji radi istovremeno kod dva ili više poslodavaca u poreznom razdoblju za koje se primci isplaćuju i/ili je tijekom poreznog razdoblja imao zasnovan radni odnos kod dva ili više poslodavaca, ali ne istovremeno, radnik je obvezan prije isplate primitaka svakom poslodavcu podnijeti pisanu izjavu u kojoj će navesti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca ostvario isplatu tih primitaka za određeno razdoblje i u kojem iznosu. U slučaju da su navedeni primici već dijelom isplaćeni za isto razdoblje, neoporezivo se može isplatiti samo razlika do propisanog iznosa iz stavka 2. r.br. 5. i r.br. od 32. do 35. te 38. ovoga članka. Radnik nije obvezan podnijeti pisanu izjavu u slučaju primjene članka 83. stavka 5. Zakona.

Nove usluge e-Porezne od 2. siječnja 2020.

• Uvid u neoporezive primitke 22, 61, 63, 65, 66, 69 koji se nalaze u sklopu profila poreznog obveznika. Radi se o neoporezivim primicima kao što su prigodne nagrade (božićnice, naknade za godišnji odmor), novčane nagrade za radne rezultate i paušalne novčane nagrade za prehranu radnika, a omogućeno je da trenutni poslodavac ima mogućnost uvida u neoporezive primitke svojih radnika.

• Omogućen je Uvid u IP1 / IP2 / IP3 u sklopu profila poreznog obveznika za prethodnu godinu. Riječ je o iskazanim primicima od nesamostalnog rada koji ulaze u godišnji obračun poreza na dohodak (obračunati i isplaćeni) te one koji ne ulaze u godišnji obračun poreza na dohodak.

• Uvid u PK – u sklopu profila poreznog obveznika omogućeno je da bivši poslodavac ima uvid u PK obrazac za svojeg bivšeg radnika za posljednji mjesec rada najkasnije do dospjelosti plaće za posljednji mjesec rada

• Uvid u iskorišteni iznos osobnog odbitka – u sklopu profila poreznog obveznika omogućeno je da kod promjene poslodavca u istom mjesecu ili u razdoblju od dva mjeseca za redom, bivši poslodavac ima uvid u podatke za svojeg bivšeg radnika za posljednji mjesec rada, a najkasnije do dospjelosti plaće za posljednji mjesec rada.

• Mogućnost dostave obrasca EPOM (Evidencija o primicima od nesamostalnog rada za pomorce) putem e-Porezne.

Članak napisan 16. lipnja 2020. godine