Čime se bavimo?

Izdavanje časopisa „Poslovni edukator“

Nakladništvo knjiga i priručnika

Obrade statističkih podataka za potrebe diplomskih radova, doktorata, znanstvenih članaka i ostalih članaka, tekstova i sl.)

Izrada prezentacija na zadanu temu

Savjetovanjem iz područja školstva (pravne i računovodstvene tematike)

Davanje mišljenja vrtićima, školama, bolnicama i ostalim javnim ustanovama na upit vezan uz poslovanje ustanove

Izrada pravnih akata (Statut, Pravilnik o radu, ostali pravilnici i akti) škola, vrtića, pučkih otvorenih učilišta, udruga…

Pravno savjetovanje u pogledu otvaranja trgovačkog društva, vođenja knjigovodstva

Organiziranje seminara, radionica zainteresiranima iz područja školstva i zdravstva, a u pogledu pravnih, računovodstvenih, pedagoških i psiholoških tema

Nakladništvo stručnih knjiga za zainteresirane autore

Promidžba (reklama i propaganda)

Davanje pisanih odgovora svim pretplatnicima stručnog časopisa Poslovni edukator

Davanje pisanih odgovora i savjetovanje vezano uz izdane priručnike

Organiziranje stručnih skupova –panel diskusija na zadanu temu iz djelokruga našeg rada

Promocija knjiga