kava ela teme

 31. svibnja (ponedjeljak) od 17.00 do 19.00 sati.
 • Tjedna zaduženja za osnovne i srednje škole, predavač: dr. sc. Jurica Botić
 • Odgovori na pitanja
 1. lipnja 2021. (utorak) od 17:00 do 20.00 sati.
 • Zasnivanje i prestanak radnog odnosa (natječajni postupak, sklapanje ugovora o radu,
  prestanak ugovora o radu),
  predavač: dr. sc. Jurica Botić
 • Određivanje organizacijskog viška, predavač: Ela Kovačić
 • Godišnji odmor, razmjerni godišnji odmor, isplata neiskorištenog godišnjeg odmora,
  predavač: Ela Kovačić
 • Odgovori na pitanja
 2. lipnja 2021. (srijeda) od 17:00 do 18.30 sati.
 • Nepravilnosti u provedbi zapošljavanja, predavač: dr. sc. Jurica Botić
 • Odgovori na pitanja
 4. lipnja 2021. (petak) od 17.00 do 19.00 sati.
 • Opći akti, predavač: dr. sc. Jurica Botić
 • Odgovori na pitanja

 

Čime se bavimo?

Izdavanje časopisa „Poslovni edukator“

Nakladništvo knjiga i priručnika

Obrade statističkih podataka za potrebe diplomskih radova, doktorata, znanstvenih članaka i ostalih članaka, tekstova i sl.)

Izrada prezentacija na zadanu temu

Savjetovanjem iz područja školstva (pravne i računovodstvene tematike)

Davanje mišljenja vrtićima, školama, bolnicama i ostalim javnim ustanovama na upit vezan uz poslovanje ustanove

Izrada pravnih akata (Statut, Pravilnik o radu, ostali pravilnici i akti) škola, vrtića, pučkih otvorenih učilišta, udruga…

Pravno savjetovanje u pogledu otvaranja trgovačkog društva, vođenja knjigovodstva

Organiziranje seminara, radionica zainteresiranima iz područja školstva i zdravstva, a u pogledu pravnih, računovodstvenih, pedagoških i psiholoških tema

Nakladništvo stručnih knjiga za zainteresirane autore

Promidžba (reklama i propaganda)

Davanje pisanih odgovora svim pretplatnicima stručnog časopisa Poslovni edukator

Davanje pisanih odgovora i savjetovanje vezano uz izdane priručnike

Organiziranje stručnih skupova –panel diskusija na zadanu temu iz djelokruga našeg rada

Promocija knjiga