Poštovani!
 
Vrijeme je kada se u školi održavaju roditeljski sastanci i konstituira se Vijeće roditelja.  Preuzmite obrasce privola koje je dobro na vrijeme prikupiti.