kava ela teme

 31. svibnja (ponedjeljak) od 17.00 do 19.00 sati.
 • Tjedna zaduženja za osnovne i srednje škole, predavač: dr. sc. Jurica Botić
 • Odgovori na pitanja
 1. lipnja 2021. (utorak) od 17:00 do 20.00 sati.
 • Zasnivanje i prestanak radnog odnosa (natječajni postupak, sklapanje ugovora o radu,
  prestanak ugovora o radu),
  predavač: dr. sc. Jurica Botić
 • Određivanje organizacijskog viška, predavač: Ela Kovačić
 • Godišnji odmor, razmjerni godišnji odmor, isplata neiskorištenog godišnjeg odmora,
  predavač: Ela Kovačić
 • Odgovori na pitanja
 2. lipnja 2021. (srijeda) od 17:00 do 18.30 sati.
 • Nepravilnosti u provedbi zapošljavanja, predavač: dr. sc. Jurica Botić
 • Odgovori na pitanja
 4. lipnja 2021. (petak) od 17.00 do 19.00 sati.
 • Opći akti, predavač: dr. sc. Jurica Botić
 • Odgovori na pitanja

 

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, možete ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju pod određenim uvjetima

Prilikom zapošljavanja na neodređeno vrijeme službenika i namještenika temeljem javnog natječaja, kao i prilikom zapošljavanja na određeno vrijeme temeljem oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način, tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti i druga državna tijela, tijela javne uprave, javne službe i javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, općina, grad, županija, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima obvezni su dati prednost pod jednakim uvjetima nezaposlenom i to sljedećim redoslijedom:
 

 • djetetu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi
 • djetetu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata
 • članu uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • dragovoljcu iz Domovinskog rata
 • hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
 • djetetu umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade
 • djetetu umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade
 • djetetu umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade
 • djetetu dragovoljca iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade i
 • djetetu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade.


Iznimno, ako spadate u jednu od prethodno navedenih kategorija pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima može ostvariti i ako ste zaposleni na poslovima koji ne odgovaraju vašoj stručnoj spremi ili prilikom popunjavanja radnog mjesta temeljem internog oglasa.


Prijava na natječaj

Ako se pozivate na pravo prednosti pri zapošljavanju uz prijavu na natječaj ili oglas, potrebno je priložiti:
 


Zahtjev za nadzor

Ako smatrate da vam je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju, možete ako se radni odnos zasniva rješenjem u roku od 30 dana od dana izjavljivanja žalbe na rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata podnijeti predstavku upravnoj inspekciji radi provedbe inspekcijskog nadzora ili ako se radni odnos zasniva ugovorom o radu, možete podnijeti zahtjev nadležnoj inspekciji za provedbu nadzora u roku od 30 dana od dana dostave obavijesti o sklapanju ugovora o radu s izabranim kandidatom  ili u roku od 30 dana saznanja o sklapanju ugovora o radu s izabranim kandidatom, a najkasnije u roku od šest mjeseci od sklapanja ugovora o radu s drugim kandidatom.


Dodatne informacije:

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.