REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH

 

Zagreb,  27. lipnja 2024. godine

OSNOVNIM ŠKOLAMA

 SREDNJIM ŠKOLAMA

 UČENIČKIM DOMOVIMA

- s v i m a -

Poštovani,

nastavno na mnogobrojne upite školskih ustanova upućene Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih (dalje u tekstu: MZOM) u vezi načina planiranja godišnjih odmora za zaposlenike školske ustanove, što se posebno odnosi na zaposlenike koji se vraćaju nakon duže odsutnosti s posla zbog bolovanja, korištenja rodiljnog/roditeljskog dopusta, korištenja neplaćenog dopusta kao i drugih sličnih situacija, a u cilju da školske ustanove postupaju sukladno zakonskim odredbama koje su na snazi obavještavamo vas o sljedećem.

Sukladno odredbi članka 85. Zakona o radu (Narodne novine, broj od 93/2014 do 64/2023) kao i odredbi članka 40. Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama (Narodne novine, broj 29/2024) MZOM napominje da školske ustanove prilikom utvrđivanja rasporeda korištenja godišnjeg odmora za sve svoje zaposlenike moraju uzeti u obzir potrebe organizacije rada, a ne samo potrebe i želje zaposlenika. Isto se u slučaju školskih ustanova prvenstveno odnosi na vođenje računa da se nesmetano odvija nastavni proces za vrijeme dok traje nastava.

Nastavno na naprijed navedeno, a s obzirom na specifičnost obrazovnog sustava kao i vođenje računa o racionalnom trošenju proračunskih sredstava, MZOM nadalje školskim ustanovama skreće pažnju da, sukladno odredbi članka 27. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj 51/2018) kao i odredbi članka 38. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj 51/2018), u pravilu trebaju svojim zaposlenicima omogućiti korištenje godišnjeg odmora u vrijeme koje se podudara s odmorom učenika. Sukladno tome izbjegava se korištenje godišnjeg odmora za vrijeme dok se odvija nastava. Jedina iznimka je kad na raspolaganju nema dovoljno nenastavnih dana pa se zaposleniku školske ustanove može omogućiti da koristi godišnji odmor i u nastavne dane.

Školske ustanove se obavještavaju da ubuduće nisu u obvezi tražiti suglasnost MZOM-a za naknadnu isplatu regresa zaposlenika koji koriste godišnji odmor po povratu na rad nakon duže odsutnosti s posla zbog bolovanja, korištenja rodiljnog/roditeljskog dopusta, korištenja neplaćenog dopusta kao i drugih sličnih situacija. No upućujemo školske ustanove da su pri planiranju godišnjeg odmora za sve svoje zaposlenike dužne pridržavati se naprijed navedenih zakonskih odredbi koje su na snazi i kao takve obvezujuće.

S poštovanjem,

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

Sektor za financijske poslove