predavanje zagreb 12 2023U sklopu projekta POA Kovačić konzaltinga d.o.o. i posebne usluge stručne edukacije računovođa u školama, a uz suradnju s autorima na časopisu Poslovni edukator.

PREDAVANJE NA AKTUALNE TEME - ZAGREB 11.12.2023.

OSOBNI PODACI - ako je naručitelj privatna osoba
Molimo unesite Vaše ime i prezime

Molimo unesite OIB

Molimo unesite Vašu e-mail adresu.

Molimo unesite adresu, poštanski broj i mjesto

Molimo unesite Vaš telefonski broj.

PODACI USTANOVE - ako plaćanje snosi poslodavac
Molimo unesite naziv Vaše ustanove.

Molimo unesite kontakt telefon ustanove

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Molimo unesite adresu, poštanski broj i mjesto ustanove

Molimo unesite OIB Vaše ustanove.

Molimo unesite Vašu e-mail adresu.

Invalid Input

Invalid Input