Poštovani,

objavljujemo Okružnicu Ministarstva financija  o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. i druge aktualnosti (KLASA:400-02/22-01/26 URBROJ:513-05-03-22-1).

pdf Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2022.godine (788 KB)