Mole se putnici iz Zagreba i Karlovca da dana 21.10.2023. na parkingu hotela kod svojih autobusa budu najkasnije u 14,30 h.

Mole se putnici iz Rijeke  da dana 21.10.2023. na parkingu hotela kod svojeg autobusa budu najkasnije u 14,30 h.