Ovim Dodatkom III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (u daljnjem tekstu: Dodatak III. Temeljnom kolektivnom ugovoru) mijenja se i dopunjuje Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, br. 56/22, 127/22 i 58/23 - u daljnjem tekstu: Temeljni kolektivni ugovor) te se uređuju materijalna prava službenika i namještenika u javnim službama.....

Izmjene i dopune TKU-a: dodatak nakon pregovora (198 KB)