Članak 1.

(1) Cilj je Etičkoga kodeksa poticati razumijevanje i prihvaćanje temeljnih načela moralno
opravdanoga ponašanja te njihovu primjenu u specifičnom kontekstu školske
ustanove____________.
(2) Etički kodeks nastoji afirmirati i promicati osjetljivost  za vrijednosti koje su specifične za
djelatnost školske ustanove u najširem smislu, a koje nisu ili još nisu ugrađene u postojeću
zakonsku regulativu. 
(3) Ustanovljavanje i propisivanje etičkih standarda dinamički je proces koji slijedi stalni
razvoj razumijevanja prava i dužnosti ljudskoga bića.

document ETIČKI KODEKS NEPOSREDNIH NOSITELJA ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI U ŠKOLSKOJ USTANOVI (39 KB)