Ružica Vukobratović, dipl. pravnik    

  8. travnja 2024.  

                           

               -AKTUALNO-

 

                     NERADNI DAN 17. TRAVNJA 2024.

       DAN IZBORA  ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR

 

Predsjednik Republike Hrvatske donio je Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 32/24), koji će se u Republici Hrvatskoj održati 17. travnja 2024.

Prema  članku 5. stavku 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor dan izbora je neradni dan.

Blagdani i neradni dani u Republici Hrvatskoj propisani su Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 110/19).

 Prema članku 5. ovoga Zakona zaposlenici u Republici Hrvatskoj u te dane imaju pravo na naknadu plaće.

Budući da dan provedbe izbora za zastupnike Hrvatskog sabora nije blagdan i ni neradni dan propisan Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj  zaposlenici mogu na taj dan raditi ako odluče poslodavci.  

 Povećana plaća za rad na neradni dan - dan izbora 17. travnja 2024.

Ako radnik na neradni dan, dan izbora za zastupnike Hrvatskog sabora, koji će se održati 17. travnja 2024. radi ima pravo na povećanu plaću u skladu sa člankom 94. Zakona o radu.

Naknada plaće za  neradni dan - dan izbora 17. travnja 2024.

Ako radnik na neradni dan, dan izbora za zastupnike Hrvatskog sabora, koji će se održati 17. travnja 2024., ne radi, a na koji bi trebao po rasporedu raditi ima pravo na nadnadu plaće u skladu sa člankom 95. Zakona o radu.

Taj dan u evidenciji o radnom vremenu radniku se evidentira kao neradni dan.

Pravo na povećanu plaću u državnoj službi i javnim službama za rad na dan blagdana i neradnih dan utvrđen zakonom kojim se utvrđuju bladani, spomendai i neradni dani u Republici Hrvatskoj pripisan je u članku 23. Zakona o plaćama u držanovoj službi i javnim službama (Naraodne novine, broj 155/23).

U članku 59. stavku 1. točki 7. Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama (Narodne novine, broj 29/24.) ugovoren je dodatak na rad zaposlenika na dan blagdana i rad na neradni dan utvrđen zakonom kojim se utvrđuju blagdani, spomendani i neradni dan u Republici Hrvatskoj 150%.

Ministarstavo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike dalo je mišljene vezano uz rad na dan izbora za zastupnike Hrvatskog sabora koji  će se održati u srijedu, 17. travnja 2024.

Mišljenje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike o neradnom danu na dan izbora prema Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor od 25.03.2024.

______________________________________________________________

Ovo Ministarstvo nadležno je za davanje mišljenja o primjeni Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 — Odluka Ustavnog suda RH) kao općeg propisa o radnim odnosima u Republici Hrvatskoj koji se primjenjuje ako drugim posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Opći propis o radu kao pravilo za tjedni odmor radnika određuju nedjelju.

Ukoliko radnik zbog organizacije rada kod poslodavca mora raditi nedjeljom, ima pravo na povećanje plaće od 50% za svaki sat rada odrađen u nedjelju.

Odredbom članka 94. Zakona o radu uređeno je pravo radnika na povećanu plaću i po drugim osnovama, i to za otežane uvjete radaprekovremeni i noćni rad te za rad blagdanom i neradnim danom utvrđenim posebnim zakonom.

U tim slučajevima, radnik ima pravo na povećanu plaću, u visini i na način određenima kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Ako povećanje plaće nije određeno na navedeni način, a ugovor o radu ne sadrži dovoljno podataka na temelju kojih bi se ono moglo odrediti, radnik će ostvariti pravo na primjereno povećanje plaće.

Pod primjerenim povećanjem plaće smatra se povećanje koje se redovito isplaćuje za takav rad, a ako ga nije moguće utvrditi, radnik ostvaruje pravo na povećanje koje odredi sud prema okolnostima slučaja.

Dakle, radnik koji radi na neradni dan utvrđen posebnim zakonom (ovdje Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor), ima pravo na povećanu plaću na prethodno opisani način.

Pravo na naknadu plaće i visinu naknade

U odnosu na radnika koji na neradni dan utvrđen posebnim zakonom zaista ne radi kako bi ostvario svoje biračko pravo, mišljenja smo da isti ostvaruje pravo na naknadu plaće u skladu sa člankom 95. Zakona o radu.

Naime, uzimajući u obzir stavak 1. toga članka kojim je, između ostalog, propisano da radnik ima pravo na naknadu plaće za razdoblje u kojima ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom, kao i stavak 3. toga članka kojim je propisano da radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojega je došlo zbog okolnosti za koje radnik nije odgovoran, proizlazi da radnik koji ne radi na dan provedbe izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, a koji bi po redovnom tijeku stvari odnosno unaprijed određenoj organizaciji rada kod poslodavca trebao raditi, za taj dan ostvaruje pravo na naknadu plaće.

Visina naknade plaće utvrđuje se zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a ako nije tako određena, radnik ima pravo na naknadu plaće u visini prosječne plaće ostvarene u prethodna tri mjeseca.

Ako radnik u prethodna tri mjeseca nije ostvario plaću, visina naknade plaće određuje se u odnosu na visinu one plaće koju bi u istom razdoblju ostvario da je radio.

________________________________________________________________

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je 28. ožujka 2024. na svoj mrežnoj stranici obavijest  o održavanju državnih natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola na dan izbora 17. travnja 2024.

________________________________________________________________

Obavijest o održavanju državnih natjecanja 17. travnja 2024.

Državna natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, koja se održavaju u vrijeme Izbora za zastupnike u Hrvatskom saboru, održat će se prema unaprijed planiranom vremeniku.

Agencija za odgoj i obrazovanje neće odgađati natjecanja koja se planiraju održati 17. travnja 2024. godine unatoč neradnom danu, a svi mentori i punoljetni učenici imat će mogućnost glasovanja u mjestu u kojem se zateknu na dan izbora. Neznatno se mijenja datum održavanja 62. hrvatskog natjecanja učenika glazbe i plesa, koje će se umjesto od 17. do 21. travnja, održati od 18. do 25. travnja 2024.

Državno Natjecanje iz latinskoga i grčkoga jezika održat će se prema planu od 15. do 17. travnja u Puli, gdje će se od 17. do 19. travnja održavati i državno Natjecanje iz povijesti učenika osnovnih i srednjih škola. U Podgori od 15. do 18. travnja natjecat će se najbolji učenici iz fizike na državnom Natjecanju iz fizike. Natjecanje i izložba učenika iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna – LIK održat će se od 15. do 17. travnja 2024. u Dubrovniku.

Održavanje navedenih natjecanja već je u potpunosti pripremljeno i organizirano, provedena je javna nabava, organizirani su i plaćeni smještaji u hotelima za učenike i mentore te organiziran prijevoz sudionika natjecanja. Odgađanjem pripremljenih i organiziranih natjecanja, Agencija za odgoj i obrazovanje stvorila bi iznimno velike dodatne troškove prouzrokovane otkazivanjem već potpisanih ugovora za smještaj i prijevoz učenika i mentora te provođenje novih postupaka javne nabave. 

Za 62. hrvatsko natjecanje učenika glazbe i plesa Agencija za odgoj i obrazovanje nije provela postupak javne nabave te je odlučeno da će se termin natjecanja prilagoditi novonastaloj situaciji, odnosno pomaknuti za jedan dan, tako da će natjecanje umjesto 17. započeti 18. travnja.

Naglašavamo da je planirano održavanje državnih natjecanja teško mijenjati zbog školskog kalendara prema kojem je ožujak rezerviran za provođenje nacionalnih ispita u osnovnim školama, a sredinom svibnja mjeseca maturanti završavanju s nastavom. Agencija za odgoj i obrazovanje svake školske godine organizira 38 natjecanja i smotri prema vremeniku, koji se uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja donosi u studenom. Naknadne promjene poremetile bi unaprijed planirani vremenik i došlo bi do preklapanja datuma održavanja pojedinih natjecanja.

Svi mentori, učitelji i nastavnici koji prate i pripremaju učenike na natjecanjima, punoljetni učenici, i članovi državnih povjerenstava glasačko pravo moći će ostvariti u mjestu održavanja natjecanja, ako do 6. travnja 2024. godine nadležnom upravnom tijelu pošalju zahtjev za privremeni upis birača izvan mjesta prebivališta. Zahtjevi se mogu predati neposredno  nadležnom upravnom tijelu ili putem sustava e-Građani. 
Više informacija moguće je pronaći na poveznici

______________________________________________________________